psichoeducation.wordpress.com
תרופות פסיכיאטריות: מרשם להתקפי רצח והתאבדות
אפריל 2013 – לפני שנות ה- 60, לא התרחשו התקפי ירי בבתי ספר או בקניונים.אז מה השתנה?תרופות פסיכיאטריות נכנסו לשימוש נרחב באוכלוסיה.צפה בסרטון החושף את הקשר בין כדורים פסיכיאטריים להתקפי אלימות…