psichoeducation.wordpress.com
המדינה מארגנת חגיגות סמים לילדים – ריטלין
פתאום לכולם יש לקות למידה. כדורי ריטלין המאמר המדינה מארגנת חגיגות סמים לילדים , אלי ישראלוב | mako | 26/02/13עשרות אלפי ילדים בישראל מתגלים כלקויי למידה ומקבלים את סם הפלא "ריטלין". גם מ…