psichoeducation.wordpress.com
פסיכיאטרית איריס מנור – גלי את הקשרים הכספיים שלך
הודעה לתקשורת 5.3.2013גלי את הקשרים הכספיים שלך בעקבות הפגנה שנערכה מול מלון דן קונטיננטל ב 27 לפברואר לבאי הכנס הפסיכיאטרי הבין לאומי לקשב וריכוז עמותת 'מגן לזכויות אנוש' דורשת מהפסיכיאטרית ד&quo…