psichoeducation.wordpress.com
גדי לובין – ראש אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות זורה חול בעיני הציבור
ינואר 2012 – ד"ר גדי לובין זורה חול בעיני הציבור בראיון בערוץ הכנסת. הוא מודה כי יש תקלות חמורות במערך בריאות הנפש אך מבקש עוד כסף ומשאבים, חרף העובדה שלכל מאושפז מוקצים 500 שקל ליום לכי…