psichoeducation.wordpress.com
כמו ב"קן הקוקיה" – ד"ר גדי לובין – מדיניות הטיוח אגף בריאות הנפש
המאמר כמו ב"קן הקוקייה" , ישראל היום , רן רזניק , פברואר 2013אני מצטער מאוד לומר זאת, אבל נראה שחלק מראשי האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות נכשלים להבין ולהפנים את האחריות העצומה המוטלת על …