psichoeducation.wordpress.com
הפגנת ענק ומצעד מחאה – די לתיוג ולסימום הפסיכיאטרי של ילדי ישראל
די לתיוג ולסימום הפסיכיאטרי של ילדי ישראלהם גורמים למאות אלפי ילדים להסתובב עם טלאי של הפרעת קשב,והפכו את בתי הספר שלנו לחצרות שמתרחש בהם סחר בריטלין..כעת הם מגיעים לישראל כדי למיין, לתייג ולסמם את…