psichoeducation.wordpress.com
מחאה על הזנחה והתעללות בחוסים במוסד פסיכיאטרי אברבנאל – בת ים
נובמבר 2012 – מחאה על הזנחה והתעללות בחוסים במוסד פסיכיאטרי אברבנאל בת ים , בעקבות חשיפת ההתעללות וההזנחה הקשים במוסד הכליאה "נווה יעקב" של משרד הרווחה, התקיימה נגד על התעללות במוסד…