psichoeducation.wordpress.com
הפגנת מחאה מול משרדו של הפסיכיאטר אילן רבינוביץ'
היום ביום ג' 3 לאפריל נערכה הפגנת מחאה מול משרדו של הפסיכיאטר אילן רבינוביץ'אלפים הזדהו עם המסרים של ההפגנה: תרופות פסיכיאטריות הן סמים קשים.אסור לאפשר לפסיכיאטר רבינוביץ' לחמוק מאחריות למעשים המיו…