psichoeducation.wordpress.com
הפגנת מחאה מול משרדו של הפסיכיאטר אילן רבינוביץ' – תרופות פסיכיאטריות אינן פיצוחים
הפגנת מחאה מול משרדו של הפסיכיאטר אילן רבינוביץ'ביום ג' 3 באפריל ,2012 בשעות 9:00-14:00, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, רחבת מגדל משה אביבתרופות פסיכיאטריות אינן פיצוחים!אסור לאפשר לפסיכיאטר רבינוביץ' …