psichoeducation.wordpress.com
שיווק הטירוף – סיפורה של ברית רווחית בין חברות התרופות לבין הפסיכיאטריה
2011 – באדיבות עמותת מגן לזכויות אנוש – הסרט התיעודי המקיף על הסימום בתרופות פסיכוטרופיות – זהו סיפורה של ברית רווחית בין חברות התרופות לבין פסיכיאטריה, ברית שגרפה רווח של 80 מיליארד דו…