psichoeducation.wordpress.com
תחלואי הפסיכיאטריה – המצאת מחלות לשווק תרופות חסרות תועלת וקטלניות
אפריל 2011 צפו בפסיכיאטר ד"ר ברגין מסביר: "הרעיון שלאנשים יש חוסר איזון כימי במוח הוא תוצאה של יחסי ציבור של חברות התרופות. אנחנו לא יכולים אפילו למדוד את פעילות המוח האנושי. אין לנו שום …