psichoeducation.wordpress.com
כיצד גונבות קופות החולים עשרות מיליוני שקלים בשנה מאזרחי המדינה – סל שירותי הבריאות דוח תיקצוב מול שימושים
במאי 2011 הוגש לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן דו"ח תיקצוב מול שימושים בסל התרופות שמקבלות קופות החולים מקופת המדינה. הדו"ח סקר את התקציב בשנים 1998 עד 2006.קופות החולים קיבלו בין השנים 1998 ל…