psichoeducation.wordpress.com
סמים אנטיפסיכוטיים – סוכרת בתוספת למחלת הנפש
תרופות הדור החדש נגד סכיזופרניה ומחלות אחרות מגבירות את הסיכון ללקות בסוכרת – כך מזהירים ארגוני בריאות בארצות הברית.הכתבה סוכרת בתוספת למחלת הנפש , ערן שיפרמן , הארץ , מרץ 2004ארבעה ארגוני בר…