psichoeducation.wordpress.com
תרופות נוגדות דיכאון – התפכחות הפסיכיאטריה
המאמר "תרופות נוגדות דיכאון: כבדהו וחשדהו" של ד"ר פסח ליכטנברג (מעריב, 'לבריאות' אפריל 2010) , חושף את השבר והעדר יכולת של הפסיכיאטריה להבנת הדיכאון והטיפול בו.(ציטוטים מהמאמר מופיעי…