psichoeducation.wordpress.com
ישראל 2010 – קלונה של מערכת הבריאות – מוסדות פסיכיאטריים אינם ראויים למגורי בעלי חיים
פברואר 2010 – ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת – הודעה לעיתונות בעניין מצבם של בתי החולים לבריאות הנפש בישראלדיון טעון במיוחד בנושא מצבם של בתי החולים לבריאות הנפש בישראל בהשתתפות סגן …