psichoeducation.wordpress.com
הונאות חברות התרופות והפסיכיאטריה – שיין אליסון – כימאי מומחה
שיין אליסון , כימאי מומחה, עבד בענקית התרופות איליי לילי מספר על המודל העסקי של שיווק תרופות פסיכיאטריות לא מועילות, ומסוכנות. לשיטת חברות התרופות הם מפתחים תרופות לטיפול בסימפטומים , ולא בגורם להם…