psichoeducation.wordpress.com
דרושה חקיקה שתאסור על מערכת החינוך לכפות אבחונים כתנאי לקבלת עזרה חינוכית
האם משרד החינוך הישראלי הפך להיות מאבחן בשירות תעשיית התרופות?.להלן המאמר "דרושה חקיקה שתאסור על מערכת החינוך לכפות אבחונים כתנאי לקבלת עזרה חינוכית" , מבט לחצור ולגליל – שבועון, מק…