psichoeducation.wordpress.com
חוק לא חוקתי – האשפוז הכפוי
להלן המאמר: "חוק לא חוקתי" של ענבל בר-און , NEWS1 , יולי 2009במשך 17 השנים שחלפו מאז היחקק חוקי היסוד בוטלו חמישה חיקוקים בלבד, בשל היותם סותרים את חוקי היסוד האם אלו כל החוקים הלא חוקתיי…