psichoeducation.wordpress.com
משרד החינוך – ירידה בזכאים לבגרויות ו"הטיפולים התרופתיים"
יולי 2009 – המאמר: "מחנכת תחת השפעת ריטלין" , משה שלם , NEWS1בשבוע החולף פרסם משרד החינוך נתונים לפיהם שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות ירד מ-46.3% בשנת 2007 ל-44.4% בשנת 2008. מד…