psichoeducation.wordpress.com
מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל – פיטורי עובדת שדיווחה על פגיעה במטופל
מתוך דו"ח נציבות תלונות הציבור לשנת 2008, משרד הבריאות – פיטורי עובדת שדיווחה על פגיעה במטופל.העובדת מדווחת על התעללות, וסובלת ממסכת התנכלויות מהממוניםהמתלוננת עבדה ככוח עזר במרכז לבריאו…