pshuta.wordpress.com
סומך נופלים
אוטוטו נפתחת לה עונת האירועים הרשמית- חתונות, ברי מצווה ושלל אירועים, ביניהם חתונה של אחי הקטן וחתונה של אחד החברים הכי טובים שלי, שממלאים לי את היומן ומרוקנים לי את חשבון הבנק בשיטתיות.. החלק הכיי…