przezajac.com
Perspektywa dziecka
Często słyszę o wewnętrznym dziecku. O tym, że należy je w sobie odnaleźć, pielęgnować, rozmawiać z nim. Może jest w tym coś prawdziwego! Część mnie chciałaby cofnąć się do czasów wczesnego, bezpie…