przegladpraski.pl
Spadek urodzeń na Pradze-Północ | Przegląd Praski
W 2018 r. na Pradze-Północ wzrosła liczba zgonów i jednocześnie zmalała liczba urodzeń.