przegladpraski.pl
Radni już planują zimę w mieście | Przegląd Praski
Podczas komisji kultury, sportu i promocji, działającej w ramach Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, radni poprosili o interwencje władz miasta w sprawie zagrożeń czyhających na amatorów zimowego szaleństwa w parku Praskim.