przeczytana.com
M. Sepioło, Himalaistki | Recenzja
Dziwić może, że książka zawierająca rysy biograficzne aż czternastu kobiet ma tylko nieco ponad 300 stron. W tym szaleństwie jest jednak metoda. Autor nie chciał stworzyć monografii, jedynie przybl…