proonestyle.wordpress.com
Viaţa trece, pietrele rămân
Înțeleptul Solomon, fără telescop sau microscop, scrutează universul lumii antice de la ultimul etaj al înțelepciunii și exclamă: ,,Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, aşa cum nu se p…