promianatavteb.wordpress.com
The Power of Now
Има моменти, когато усещаме себе си в прегръдката на живота. Струва ни се, че върху нас се разлива неуловимото спокойствие на въздуха. Че виждаме усмивката на този специален миг… Един миг-под…