proktoblog.com
מירי רגב ודוד ביטן לא עובדים אצלכם, הם עובדים אצל 'הצל'
למה לפעמים נראה שחברי הכנסת מהליכוד הזויים ואיך בכל זאת נתניהו ינצח גם בבחירות הבאות