proktoblog.com
המאגר האזרחי לפדופילים
המאגר האזרחי לפדופילים נועד לקעקע ברשת פדופילים ועברייני מין שפגעו בקטינים. כל עבריין מין המופיע במאגר הועמד למשפט ונמצא אשם. המאגר הוא אוסף של מידעים שניתן למצוא ברשת והוא אינו גוף חוקר המתיימר לת…