proktoblog.com
עופר צברי
שם: עופר צברי שנת לידה: 1960 מגורים אחרונים: פתח תקווה מהות העבירה: מעשים מגונים ומעשי סדום בקטינים גזר דין: 5 שנות מאסר תאריך גזר הדין: יולי 2015…