proktoblog.com
סטנלי שניידר
שם: סטנלי שניידר שנת לידה: 1945 מגורים אחרונים: ירושלים מהות העבירה: אינוס במרמה ומעשים מגונים גזר דין: 4.5 שנות מאסר תאריך גזר הדין: אפריל 2010…