proktoblog.com
שמעון שיבר
שם: שמעון שיבר שנת לידה: 1946 מגורים אחרונים: ראשון לציון מהות העבירה: הטרדה מינית ומעשים מגונים גזר דין: שנת מאסר תאריך גזר הדין: אוגוסט 2010…