proktoblog.com
שמואל פייבר
שם: שמואל פייבר שנת לידה: 1952 מגורים אחרונים: באר שבע מהות העבירה: אונס וביצוע מעשים מגונים גזר דין: זוכה מחמת הספק תאריך גזר הדין: ינואר 2003…