proktoblog.com
שלומי צדקי
שם: שלומי צדקי שנת לידה: 1970 מגורים אחרונים: תל אביב מהות העבירה: בעילת קטינה בהסכמה ומעשה סדום גזר דין: 15 חודשי מאסר תאריך גזר הדין: אוקטובר 2007…