proktoblog.com
שאול שמאי
שם: שאול שמאי שנת לידה: 1969 מגורים אחרונים: ראשון לציון מהות העבירה: ביצוע מעשים מגונים בילדות בנות 7-8 גזר דין: 7 שנות מאסר תאריך גזר הדין: מאי 2018…