proktoblog.com
רמי בוחניק
שם: רמי בוחניק שנת לידה: 1962 מגורים אחרונים: אשדות יעקב מאוחד מהות העבירה: ביצוע מעשי סדום ומעשים מגונים בקטינים גזר דין: 18 שנות מאסר תאריך גזר הדין: מאי 2005…