proktoblog.com
רותם מאיה
שם: רותם מאיה שנת לידה: 1988 מגורים אחרונים: תל אביב מהות העבירה: מעשי סדום בילדים בני 7-13 ואיסוף חומרי פדופיליה גזר דין: 15 חודשים תאריך גזר הדין: ספטמבר 2016…