proktoblog.com
רומן לוין
שם: רומן לוין שנת לידה: 1979 מגורים אחרונים: תל אביב מהות העבירה: ניסיון חטיפה, התערטלות, הפרת צו ומעשה סדום בילדה בת 4 גזר דין: 11 שנות מאסר תאריך גזר הדין: דצמבר 2017…