proktoblog.com
ציון משה
שם: ציון משה שנת לידה: 1956 מגורים אחרונים: כפר סבא מהות העבירה: מעשי סדום ומעשים מגונים בקטינה בת 4 במשך עשור גזר דין: 8 שנות מאסר תאריך גזר הדין: נובמבר 2011…