proktoblog.com
עופר כרמי
שם: עופר כרמי שנת לידה: 1973 מגורים אחרונים: יגור מהות העבירה: ביצוע ניסיון אונס ומעשה מגונה בילדה בת 5 גזר דין: 6 שנות מאסר תאריך גזר הדין: אפריל 2007…