proktoblog.com
סאלם חוג'יראת
שם: סאלם חוג'יראת שנת לידה: 1987 מגורים אחרונים: כפר ביר אל-מכסור מהות העבירה: אונס קבוצתי של קטינה גזר דין: 21.5 שנות מאסר תאריך גזר הדין: דצמבר 2007…