proktoblog.com
משה מורדוף
שם: משה מורדוף שנת לידה: 1980 מגורים אחרונים: גבעת שמואל מהות העבירה: חטיפה וניסיון לאונס של ילדה בת 7 גזר דין: 12 שנות מאסר תאריך גזר הדין: אוקטובר 2009…