proktoblog.com
משה זאדה (מוזס לוי)
שם: משה זאדה (מוזס לוי) שנת לידה: 1985 מגורים אחרונים: באר שבע מהות העבירה: ביצוע עבירות מין בשמונה קטינים גזר דין: 11 שנות מאסר תאריך גזר הדין: פברואר 2016 משה זאדה (קרדיט: צילום מסך ערוץ 25) סיפו…