proktoblog.com
יצחק יחזקאל
שם: יצחק יחזקאל שנת לידה: 1960 מגורים אחרונים: קריית מלאכי מהות העבירה: מעשה מגונה ומעשה סדום בקטין גזר דין: שלוש שנות מאסר תאריך גזר הדין: ספטמבר 2013…