proktoblog.com
יעקב דויטש
שם: יעקב דויטש שנת לידה: 1952 מגורים אחרונים: עפולה מהות העבירה: מעשים מגונים, ומעשי סדום בקטינים גזר דין: 9 שנות מאסר תאריך גזר הדין: יולי 2015…