proktoblog.com
יוסף עובדיה
שם: יוסף עובדיה שנת לידה: 1972 מגורים אחרונים: תל אביב מהות העבירה: אונס, מעשי סדום ומעשים מגונים בילדות בנות 6-12 גזר דין: 22 שנות מאסר תאריך גזר הדין: נובמבר 2003…