proktoblog.com
יוסף טגפאי
שם: יוסף טגפאי שנת לידה: 1986 מגורים אחרונים: פתח תקווה מהות העבירה: אינוס, מעשה סדום, מעשה מגונה ותקיפה של קטינות גזר דין: 20 שנות מאסר תאריך גזר הדין: נובמבר 2011…