proktoblog.com
יונתן חוברה
שם: יונתן חוברה שנת לידה: 1968 מגורים אחרונים: אור יהודה מהות העבירה: ביצוע מעשי סדום ומעשים מגונים בקטינים גזר דין: 15 שנות מאסר תאריך גזר הדין: יוני 2005…