proktoblog.com
יהודה כהן
שם: יהודה כהן שנת לידה: 1926 מגורים אחרונים: תל אביב מהות העבירה: ביצוע מעשים מגונים בילדות בנות 12 גזר דין: 12 חודשי מאסר תאריך גזר הדין: יולי 2010…