proktoblog.com
יאיר (שיר) מנג'ם
שם: יאיר (שיר) מנג'ם שנת לידה: 1971 מגורים אחרונים: ירושלים מהות העבירה: מעשים מגונים ומעשי סדום בילדים גזר דין: 17.5 שנות מאסר תאריך גזר הדין: נובמבר 2011…